شلف با یراق فلزی از چوب ارس

جفت شلف با یراق فلزی مخفی از چوب اُرس

  • شلف با یراق فلزی از چوب ارس
  • شلف با یراق فلزی از چوب ارس
1 ریالجفت شلف با یراق فلزی مخفی از چوب اُرس که با رزین اپوکسی ترمیم گشته است. عمر درخت(سال): 15۰ زمان خشک(سال): بیش از 50 اندازه(سانتیمتر): 87x15x۲ مواد درزگیر و پایدار کننده: رزین اپوکسی نوع ماده پوششی نگهدارنده: وارنیش پایه آب دسته‌بندیهنری و دکورکلید‌واژهشلف دیوارییراق فلزییراق فلزی مخفیارسشلفرزین اپوکسیاُرس9829 بازدید
ناشناس بسیار زیبا و کاربردی استيكشنبه 18 تير 1402 | 12 ماه پیش
ووددن سپاس از شما 🙏سه‌شنبه 20 تير 1402 | 12 ماه پیش
تخته چوبی اُرس قدیمی مناسب برای میز کنسولتخته چوبی اُرس قدیمی مناسب برای میز کنسولتخته چوبی اُرس ۱۵۰ ساله مناسب برای میز کنسول
میز عسلی، قهوه خوری تک از چوب اُرس قدیمیمیز عسلی، قهوه خوری تک از چوب اُرس قدیمیمیز قهوه خوری دست‌ساز تمام چوب اُرس
چوب درخت اُرسچوب درخت اُرسچوب درخت اُرس با طیف رنگ کرم روشن تا قهوه‌ای/قرمز تیره از خانواده نرم چوبان است. اما با بافت فشرده و جرم حجمی پایین، قابلیت بالایی در تاب فشار در طول را دارد.
تخته پذیرایی چوبی اُرس - سَرو کوهی قدیمیتخته پذیرایی چوبی اُرس - سَرو کوهی قدیمیتخته چوبی مناسب برای پذیرایی خوراکی خشک
سینی پذیرایی از چوب اُرس قدیمیسینی پذیرایی از چوب اُرس قدیمیاین سینی پذیرایی از چوب درخت اُرس یا سرو کوهی که حدودا ۱۰۰ سال پیش به عنوان تیر در سقف خانه‌ای روستایی قطع شده ساخته شده است.
تخته سرو چوبی بزرگ اُرستخته سرو چوبی بزرگ اُرساین تخته پذیرایی از چوب درخت اُرس یا سرو کوهی که حدودا ۱۰۰ سال پیش به عنوان تیر در سقف خانه ای روستایی قطع شده ساخته شده است.
ست تخته پذیرایی از چوب راش جنگلی قدیمیست تخته پذیرایی از چوب راش جنگلی قدیمیتخته سرو از چوب راش جنگلی، بازیابی شده از در قدیمی
بشقاب چوبی پذیرایی از چوب راش جنگلی قدیمیبشقاب چوبی پذیرایی از چوب راش جنگلی قدیمیبشقاب چوبی پذیرایی از نوع راش جنگلی قدیمی
سینی  چوبی لبه دار پذیرایی از چوب ملچ جنگلی قدیمیسینی چوبی لبه دار پذیرایی از چوب ملچ جنگلی قدیمیبازیابی از درب قدیمی ۷۰ ساله از‌ چوب درخت ملچ جنگلی