اُرس یا سرو کوهی

  • اُرس یا سرو کوهی
  • اُرس یا سرو کوهی
اُرس یا سرو کوهی درختی بسیار مقاوم است به سرما، گرما، کم آبی و شرایط سخت. اُرس در شرایط خوب حدودا به شعاع تنه‌اش یک میلیمتر اضافه می‌شود. اُرس به ندرت دچار آفت می‌گردد. از اینرو عمر طولانی دارد و در فرهنگ ایرانی نماد جاودانگی است. اسانس میوه و چوب اُرس بسیار خوش بو و خواص بسیار دارد.دسته‌بندیدانشنامهبلاگکلید‌واژهاُرسسرو کوهینماد جاودانگیاسانس میوه و چوب اُرس293 بازدید