درباره

  • درباره
  • درباره
  • درباره
  • درباره
  • درباره
درباره ووددن بیشتر بدانیم! نام اصلی : Wood Then به فارسی وود-دن (ووددن) ووددن اشاره به فرایندی دارد که برای چوب اتفاق می‌افتد. از مراحل ساخت برخی دست‌سازه‌های چوبی ووددن فیلم‌های کوتاهی ساخته شده که شما را به تماشای آن دعوت می‌کنیم. ووددن در یوتیوبکلید‌واژهووددنWood Thenدست‌سازه‌های چوبیwoodthenBabak Arjomandiبابک ارجمندی421 بازدید