میز کار اداری - چوب گردو با لبه طبیعی

  • میز کار اداری - چوب گردو با لبه طبیعی
  • میز کار اداری - چوب گردو با لبه طبیعی
صفحه میز از چوب گردوی ۹۰ ساله و پایه‌ها و کشو از چوب گیلاسدسته‌بندیاداریکلید‌واژهمیز چوبی اداریچوب گردولبه طبیعیLive edge162 بازدید