سینی چوبی لبه دار از چوب بلوط سفید و دستگیره آنتیک

بلوط سفید یکی از مقاوم‌ترین چوب ها در برابر آب و رطوبت است.دسته‌بندیپذیراییهنری و دکورکلید‌واژهسینی چوبیبلوط سفید17 بازدید