سینی چوبی لبه دار از چوب بلوط سفید و دستگیره آنتیک

بلوط سفید یکی از مقاوم‌ترین چوب ها در برابر آب و رطوبت است. اتمام موجودی دسته بندیپذیراییهنری و دکورواژه کلیدیسینی چوبیبلوط سفید408 بازدید