نگهدارنده موبایل و تبلت با چوب گردو و لبه طبیعی

نگهدارنده موبایل و تبلت ساخته شده از چوب گردو با لبه طبیعی و ضخامت حدود ۶ سانت دارای قابلیت عبور و اتصال سیم شارژ به دستگاه دارای حلقه درخشش در شب(۱) از جنس اپوکسی رزین اتمام موجودی
دسته بندیاداری