تاریخچه استفاده از چوب

چوب یکی از قدیمی‌ترین و ابتدایی‌ترین مصالح ساختمانی موجود در طبیعت است که بشر در طول تاریخ از آن بهره برده‌است. دسته‌بندیدانشنامهکلید‌واژهتاریخچه چوب416 بازدید